qui sóc

Sóc  l’Eliseu Guillamon Villalba,  sóc enginyer tècnic agrícola especialitat en hortofruticultura i jardineria, per l’ESAB (adscrita a la UPC), des del 1993, i paisatgista AEP.

M’he especialitzat en la ordenació, disseny i gestió de parcs i jardins  públics basant-me, sempre, en els criteris de sostenibilitat i eficiència.

I també en el disseny i construcció de jardins singulars d’ús familiar, comunitari o corporatiu.

He treballat a moltes de les comarques catalanes, a més a Galícia, País Basc, Astúries, Andalusia, Extremadura i Castella-Lleó.

He desenvolupat eines i metodologies de  planificació i gestió dels espais verds, amb la redacció de plans directors del verd urbà i plans de gestió de l’arbrat.

És habitual la meva col.laboració amb d’altres equips tècnics en nombrosos plans urbanístics i projectes urbans, tant en el vessant dels estudis i informes ambientals (ISA) i informes d’integració paisatgística com en els treballs propis de l’ordenació urbana.

També porto a terme estudis de l’arbrat singular o d’interès local, així com també en projectes de restauració del medi natural, en especial en ambients fluvials,i forestals.

I desenvolupo projectes vinculats al cicle integral de l’aigua, des de la captació de l’aigua, les piscines de bany natural, estanys, basses i llacs, fins la seva depuració biològica i reutilització.

Col·laboro amb revistes especialitzades a més de realitzar xerrades divulgadores i cursos de formació de manera continuada.

La meva estratègia de treball és treballar, sempre, amb els millors professionals de cada àmbit temàtic: cartografia i SIG, botànica, geotècnia, hidràulica, paisatge, comunicació i disseny.  (Vegeu els meus col·laboradors).

Els meus referents de qualitat són les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, els paràmetres d’accessibilitat del Codi d’Accessibilitat de Catalunya i els preus de referència de les bases de preus de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, i de la Base de Preus de Jardineria i Paisatgisme.

 

Pertanyo a entitats de referència en el sector dels espais verds i el paisatge: