qui sóc

sóc l’Eliseu Guillamon Villalba
i sóc jardiner

sobre mi

També sóc enginyer tècnic agrícola especialitat en hortofruticultura i jardineria, per l’ESAB (adscrita a la UPC), des del 1993, i des de llavors en actiu.

Sóc paisatgista per l’AEP i amb el programa de postgrau Gestió de projectes i manteniment d’espais verds.

Des del nostre estudi a la CASA DELS OCELLS treballem conjuntament amb grans professionals de cadascuna de les especialitats que ens complementen en els diferents àmbits de treball: cartografia, topografia i SIG; restauració de patrimoni i recerca històrica; biologia i ciències ambientals; cicle integral de l’aigua; arquitectura i enginyeria; interiorisme i disseny d’elements urbans i comunicació ambiental.

En definitiva, formem un gran equip de treball en xarxa que ens permet de satisfer amb èxit les necessitats de cadascun dels nostres treballs.

Ens hem anat especialitzant en diversos àmbits del paisatge i la gestió de l’entorn.

Treballem en la ordenació, el disseny i la gestió de parcs i jardins, tant d’espais públics i paisatges com de jardins de casa. Sempre basant-me en els criteris de sostenibilitat aplicada més avançats, i la utilització d’elements naturals singulars com troncs de grans arbres o pedres vives.

Tenim àmplia experiència en l’aplicació pràctica de solucions basades en la natura en els nostres projectes i obres, moltes d’elles específicament orientades a la naturalització de patis escolars.

Hem desenvolupat eines i metodologies de planificació i gestió dels espais verds, amb la redacció de plans directors del verd urbà i plans de gestió de l’arbrat públic, i també fem col·laboracions amb d’altres equips tècnics en plans i programes urbanístics i projectes d’ordenació urbana.

En aquest àmbit de la gestió també assessorem el Cercle de Comparació Intermunicipal del Servei de Gestió Sostenible del Verd Urbà de la Diputació de Barcelona.

Desenvolupem projectes vinculats al cicle integral de l’aigua, des de la captació de l’aigua de pluja i freàtica; les piscines de bany natural i els estanys ornamentals i fins la seva depuració biològica i la seva reutilització.

També treballem en l’estudi de l’arbrat singular o d’interès local, així com també en projectes de restauració del medi natural, en especial en ambients fluvials i forestals.

També comptem amb un bon bagatge en la recuperació de jardins i parcs històrics i patrimonials i en l’estudi i ordenació de zones d’horts urbans.

Col·laboro amb revistes especialitzades i realitzo xerrades divulgadores i cursos de formació de manera continuada.

Pertanyo a entitats de referència en el sector dels espais verds i el paisatge: