• client:

    Ajuntament de Figueres

  • any:

    2015

pla director del verd urbà de Figueres

Aquesta singular ciutat empordanesa té més de 115 hectàrees d’espais verds (50 d’elles directament utilitzables) i més de 16.000 arbres.

Hem establert línies de treball, estratègies de gestió sostenible i propostes de reforma de diversos espais.

veure més plans directors