• client:

    Ajuntament de Roses

  • any:

    2011

pla director del verd urbà de Roses

El Pla analitza i diagnostica l’estat actual dels espais verds i l’arbrat viari i en defineix les directrius de disseny, gestió i manteniment amb criteris de sostenibilitat.

I defineix una guia de selecció d’espècies per a l’aplicació als espais verds i arbrat viari de Roses.

veure més plans directors