• lloc:

    Diputació de Barcelona – Ajuntament de Cardedeu

  • any:

    2015

  • superfície:

    gairebé 10 hectàrees

 

pla director del parc Els Pinetons i Pompeu Fabra

Un complet estudi històric i un inventari detallat ens han permés de fer un seguit de propostes d’ordenació,

de mobilitat i de millora de l’arbrat per consolidar aquest magnífic conjunt de parcs més gran de Cardedeu per als propers anys.

veure més plans directors