• client:

    Diputació de Barcelona –  Ajuntament de Malgrat de Mar

  • any:

    2011

pla director dels espais verds de Malgrat de Mar

El Pla analitza i diagnostica l’estat actual dels espais verds i l’arbrat viari i en defineix les directrius de disseny, gestió i manteniment amb criteris de sostenibilitat.

És el pla director pilot que va servir de base per a definir els treballs del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.

veure més plans directors