• client:

    Diputació de Barcelona, ajuntament de Vilanova del Vallès

  • any:

    2016

pla director del verd urbà de Vilanova del Vallès

Aquest jove municipi del Vallès té més de 58 hectàrees d’espais verds (12 d’elles directament utilitzables) i més de 2.200 arbres. Hem establert línies de treball, estratègies de gestió sostenible i millora continuada, i un seguit de propostes de reforma d’espais.

veure més plans directors