• client:

    Ajuntament de Calella

  • any:

    2015

pla director del parc Dalmau

Una eina d’anàlisi, diagnosi i gestió per a planificar les actuacions de recuperació dels espais més emblemàtics d’aquest parc noucentista de la ciutat, ideat per Jeroni Martorell el 1927, de més de 7 hectàrees.

veure més plans directors