• client:

    Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

  • any:

    2017

pla director del verd urbà de Sant Cugat del Vallès

Aquesta ciutat de gran tradició en jardineria urbana de qualitat té més de 292 hectàrees d’espais verds i més de 40.400 arbres. Hem analitzat totes les problemàtiques, les dotacions de verd per barris, i hem fixat estratègies i línies de gestió sostenible.

veure més plans directors