• client:

    Diputació de Barcelona, ajuntament de Lliçà d’Amunt

  • any:

    2016

pla director del verd urbà de Lliçà d’Amunt

Aquest municipi del Vallès té més de 100 m² d’espais verds per habitant, dels quals 22 són utilitzable si la resta boscos i espais de ribera. Hem establert línies de treball i estratègies de gestió sostenible per a la millora de la gestió continuada de les més de 147 hectàrees disponibles.

veure més plans directors