• lloc:

    Hospitalet

  • any:

    2016

  • superfície:

    24.200 m2

parc de Can Buxeres

Ampliació del parc històric, amb fantàstiques franges de vegetació als talussos; cunetes verdes permeables i drenants; aprofitament de l’aigua del metro i mulch a l’estesa a les zones d’estada. Amb Pep Buxadé i Anna Planas.

veure més paisatges