avís legal i política de privacitat

L’accés a aquest lloc web està subjecte a condicions:

  • eliseupaisatgista.cat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat.
  • eliseupaisatgista.cat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • eliseupaisatgista.cat es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com de modificar o eliminar els serveis, continguts i condicions d’accés i/o ús del lloc web.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
  • eliseupaisatgista.cat no es fa responsable de l’opinió dels comentaris o participacions de col.laboradors en les publicacions.
  • La informació continguda en aquest lloc web és correcta excepte error o omissió.

 

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’ article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuació es declara www.eliseupaisatgista.cat com un lloc web gestionat per Eliseu Guillamon Villalba  (en endavant, “el prestador”) amb domicili al C. de la Penya 39 bx de Cardedeu.

RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeix a aquest lloc assumeix el paper d’ usuari, comprometent-se a l’observància i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual afectarà a més, parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

ÚS DE COOKIES

El lloc del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més evficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web  el client és possible que se’l redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus lloc web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció d’aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I DRETS DE L’USUARI

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, EliseuPaisatgista , informa als Usuaris dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continurà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els menors de 13 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de EliseuPaisatgista, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, EliseuPaisatgista, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir  per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça comercial: Av Diagonal 449, 4t, 08036, Barcelona, o al correu electrònic ot@eliseupaisatgista.cataportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.

 

POLÍTICA ANTI-SPAM

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com a ‘spam’, així mateix, es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, el prestador garantitza a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedits, compartits, transferits ni venuts a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per a inscriure direccions de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades.

www.eliseupaisatgista.cat implementa com a contra mesura a aquestes pràctiques una llista de correu de tipus tipo double opt-in que necessita la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En el cas de que un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en aquest lloc web, tant per a comunicar el que ha passat, com per a sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

ALLOTJAMENT DE DADES

Per raons tècniques i de qualitat de servei,  la web www.eliseupaisatgista.cat  es troba allotjada als servidors de l’empresa CDMON. Per raons similars, la prestació del servei de subscripció de correu electrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les intal·lacions de l’empresa MailChimp (política de privacidad).

Tant CDMON com Mailchimp es troben adherides als principis de  “Port Segur”, d’acord amb la Decisión 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 , per la qual cosa les converteix en  entitats amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics és un servei d’anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). La web www.eliseupaisatgista.cat  utilitza aquest servei per a realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.

Google Analytics utilitza cookies per a ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (número de visites totals, pàgines més vistes, etc.) La informació que genera la cookies (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadística sobre l’ús de   www.eliseupaisatgista.cat , Google no associarà la seva direcció IP amb cap altre dada que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercer quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador, de tota manera, en fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de www.eliseupaisatgista.cat . En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats indicades anteriorment.

GOOGLE ADSENSE

Google, com a proveïdor associat a www.eliseupaisatgista.cat , utilitza cookies per a publicar anuncis en aquest lloc web. L’usuari pot inhabilitar l’ús d’aquestes cookies seguint les instruccions que s’indiquen en la secció de publicitat de la política de privacitat de Google.

Google utilitza empreses publicitàries associades per apublicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses utilitzin la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el seu nom, direcció, direcció de correu electrònic o número de telèfon) per a oferir-li anuncis sobre productes i serveis que li resultin d’interès. Si desitja obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per a impedir que aquestes empreses utilitzin aquesta informació, si us plau, consulti l’enllaç anterior.

 

ENLLAÇOS D’AFILIACIÓ

www.eliseupaisatgista.cat utilitza ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagin establer un programa d’afiliats. Aquests enllaços s’utilitzen exclusivament després d’haver utilitzat aquest productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un nivell de qualitat adequat.

El prestador es compromet a no incloure enllaços d’afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites, entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS

El sitio web www.eliseupaisatgista.cat ,  incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compliació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són de propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

www.joieriavallmitjana.cat atorga a l’usurai una llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 els termes exactes de la qual es poden consultar en aquest enllaç.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, tex i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’apliació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts.